Bài V.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài V.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một thanh đồng dài 20 cm, quay với tốc độ 50 vòng/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 25 mT quanh một trục song song với từ trường và đi qua một đầu và vuông góc với thanh đồng. Xác định suất điện động cảm ứng trong thanh đồng.

A. 0,60 V.                                                                        

B. 0,157 V.

C. 2,5 V.                                                                          

D. 36 V.

Trả lời:

Đáp án B

Sau khoảng thời gian Δt, thanh đồng quay quanh một trục song song với từ trường và đi qua một đầu của nó, quét được một diện tích :

ΔS=πl2nΔt

với l là độ dài và n là tốc độ quay của thanh đồng. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔScó trị số bằng :

\(\Delta \Phi = B\Delta S = B\pi {\ell ^2}.n\Delta t\)

Áp dụng công thức của định luật Fa – ra – đây \(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right|\) ta xác định được suất điện động cảm ứng trong thanh kim loại: |ec| = Bπl2n = 25.10-3.3,14.(20.10-2)2.50 = 0,157Vde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay