Bài V.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài V.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một vòng dây dẫn diện tích 100 cm2 được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,0 T sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây dẫn khi cắt bỏ từ trường trong khoảng thời gian 10ms.

A. 0,60 V.                                                                             

B. 5,0 mV.

C. 1,0 V                                                                                 

D. 10 mV

Trả lời:

Đáp án C

Trong khoảng thời gian Δt cắt bỏ từ trường, từ thông qua vòng dây dẫn biến thiên một lượng :

\(\left| {\Delta \Phi } \right| = \left| {0 - BS} \right| = BS\)

Áp dụng công thức của định luật Fa-ra-đây : \(\left| {{e_c}} \right| = \left| {{{\Delta \Phi } \over {\Delta t}}} \right|\), ta xác định được  suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây dẫn :

\(\left| {{e_c}} \right| = {{BS} \over {\Delta t}} = {{{{1,0.100.10}^{ - 4}}} \over {{{10.10}^{ - 3}}}} = 1,0V\)
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay