Bài V.8 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, g... DeHocTot.com

Bài V.8 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ống dây dẫn hình trụ dài 62,8 cm, gồm 1000 vòng dây quấn sít nhau, điện trở rất nhỏ và bên trong nó là không khí, tiết diện của mỗi vòng dây có diện tích 50 cm2. Dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ 4,0 A. Xác định :

a) Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn.

b) Từ thông qua ống dây dẫn.

c) Độ tự cảm của ống dây dẫn.

Trả lời:

a) Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng ống dây dẫn:

\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}.{N \over i}\ell = {4.3,14.10^{ - 7}}.{{1000} \over {{{62,8.10}^{ - 2}}}}.4,0 = {8,0.10^{ - 3}}T\)

b) Từ thông qua ống dây dẫn gồm N vòng dây:

\(\Phi = NBS = {1000.8,0.10^{ - 3}}{.50.10^{ - 4}} = {40.10^{ - 3}}{\rm{Wb}}\)

 c) Độ tự cảm của ống dây dẫn:

\(L = {\Phi \over I} = {{{{40.10}^{ - 3}}} \over {4,0}} = 10mH\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay