Bài V.9* trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một ống dây dẫn có độ tự cảm 200 mH... DeHocTot.com

Bài V.9* trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một ống dây dẫn có độ tự cảm 200 mH và có điện trở 2,0Ω được mắc vào mạch điện chứa nguồn điện E(với r0) và một khoá đảo mạch K (Hình V.2). Hỏi cường độ đòng điện trong mạch giảm bao nhiêu lần khi chuyển đảo mạch K từ tiếp điểm 1 sang tiếp điểm 2 trong khoảng thời gian 50 ms để cắt nguồn điện khỏi mạch và nối đoản mạch ống dây dẫn ?

 

Trả lời:

Khi khoá K đặt tại tiếp điểm 1 : dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ bằng : I0 = E/(R + r)

Khi khoá K đặt tại tiếp điểm 2 : dòng điện i trong ống dây có cường độ giảm từ I0 đến I, làm xuất hiện suất điện động tự cảm trong nó có trị số:

 \({e_{tc}} = - L{{\Delta i} \over {\Delta t}}\)

Áp dụng định luật Ôm cho mạch điện gồm cuộn dây dẫn, (L, R) có suất điện động tự cảm etc bị nối đoản mạch, ta có :

          etc  = Ri

\( \Rightarrow - L{{\Delta i} \over {\Delta t}} = Ri \Rightarrow - {{\Delta i} \over i} = {{R\Delta t} \over L} = {{{{2,0.50.10}^{ - 3}}} \over {{{200.10}^{ - 3}}}} = 0,50\)

Thay  \( - {{\Delta i} \over i} = - {{I - {I_0}} \over I} = n - 1\) ta tìm được n = 1,5

n -1 = 0,50 --> n = 1 + 0,50 = 1,50de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay