Bài VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - VI.2. Một tia sáng truyền trong không khí t... DeHocTot.com

Bài VI.2, VI.3, VI.4, VI.5 trang 73 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


VI.2. Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau (Hình VI.l). Trong các điều kiện đó, giữa các góc i và r có hệ thức nào ?

A. i = r + 90o                                                                                                                                    

B. i + r = 900

C. r = i + 900

D. Một hệ thức khác A, B, C.

Trả lời:

Đáp án B

VI.3. Tiếp câu VI.2. Cho biết chiết suất của chất lỏng là n = 1,73 . Vậy góc tới i có giá trị nào ?

A. 300              B. 450             

C. 600              D. Một giá trị khác A, B, C

Trả lời:

Đáp án C

VI.4. Hai bản trong suốt có các mặt song song được bố trí tiếp giáp nhau như Hình VI.2. Các chiết suất là n1   n2. Một tia sáng truyền qua hai bản với góc tới i1 và góc ló i2. So sánh i1 và i2 ta có kết quả nào ?

A. i2 = i1          B. i2 > i1          

C. i2 < i1           D> A, B, C đều có thể đúng tùy theo giá trị n1, n2

Trả lời:

Đáp án A

* Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i0.

Xét các điều kiện sau:

(1) n2 > n1        B. n2 < n1         C. sini ≥ n2/n1              D. n2/n1 > sin i

Hãy chọn các điều kiện thích hợp để trả lời hai câu hỏi VI.5 và VI.6 sau đây:

VI.5. Nếu muốn luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thì (các) điều kiện là:

A. (1)               B. (2)               C. (1) và (4)                 D. (2) và (3)

Trả lời:

Đáp án Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay