Bài VI.7 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy... DeHocTot.com

Bài VI.7 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt Trời ở độ cao 60° so với đường chân trời. Tính độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. 

Trả lời:

Hướng của Mặt Trời mà người thợ lặn nhìn thấy là hướng của các tia sáng khúc xạ vào nước.

Ta có đường đi của các tia sáng như hình VI.1G:

Do đó: r = 900 – 600 = 300

--> sini = nsinr = (4/3)sin300 = 2/3

--> i ≈ 420

Độ cao thực của Mặt Trời so với đường chân trời:

x = 900 – i = 480de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay