Bài VI.9 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - ... DeHocTot.com

Bài VI.9 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Một khối nhựa trong suốt hình lập phương, chiết suất n (Hình VI.3). Xác định điều kiện về n để mọi tia sáng từ không khí khúc xạ vào một mặt và truyền thẳng tới mặt kề đều phản xạ toàn phần ở mặt này.

Trả lời:

Điều kiện i2 ≥ igh à sini2 ≥ 1/n

Nhưng: sini2 = cosr1;   sinr1 = (1/n)sini1

Vậy: 

\(\eqalign{
& {{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}{i_1}} } \over n} \ge {1 \over n} \cr
& {n^2} \ge 1 + {\sin ^2}{i_1} \cr} \)

Điều kiện này vẫn phải nghiệm với i1 max = 900

Suy ra   \(n \ge \sqrt 2 \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay