Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11 - Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với ... DeHocTot.com

Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Vật lý


Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với biểu thức tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng

1. Độ tụ của hệ hai thấu kính (1) và (2) ghép sát, đồng trục có biểu thức :

2. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức :

3. Khoảng cách từ vật kính đến thị kính của kính thiên văn đang ngắm chừng ở vô cực có biểu thức

a) f1 + f2

b) (1/f1 + 1/f2)

c) f2/f1

d)   \(\sqrt {{f_1}{f_2}} \)

Trả lời:

1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay