Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Cảm ứng là gì?

Lời giải chi tiết

Cảm ứng là gì?

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát triển.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay