Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiThế nào hoocmôn thực vật?Lời g... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 135 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào hoocmôn thực vật?

Lời giải chi tiết

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm:

- Nhóm chất kích thích sinh trưởng:

Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. Xitôkinin: có vai trò trong phân chia tế bào.

- Nhóm các chất kìm hãm sinh trưởng:

Axit abxixic: tác động đến sự rụng lá.

Etilen tác động đến sự chín của quả.

Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay