Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Sự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích.

Lời giải chi tiết

Sự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào? Trình bày và giải thích.

Sự ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ thấp, chỉ ra hoa kết hạt vào mùa xuân sau khi đã trải qua mùa đông giá lạnh (cây mùa đông và cây hai năm, cây lưu niên). Điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự ra hoa:

Ngày ngắn, ánh sáng xanh, nhiệt độ thấp, hàm lượng C02 cao, độ ẩm cao, nhiều nitơ, cây sẽ tạo nhiều hoa cái.

Ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt độ cao, hàm lượng C02 thấp, nhiều kali cây tạo nhiều hoa đực.

Cây được cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt, thích hợp, tỉ lệ C/N cân đôi sẽ tạo cây khỏe, thúc đẩy sự ra hoa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay