Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiSự sinh trưởng khác sự phát tri... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào? 

Lời giải chi tiết

Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào? 

Sự sinh trưởng khác phát triển ở chỗ sinh trưởng là lớn lên về kích thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan và cơ thế còn phát triển là hình thành tế bào, mô, cơ quan mới có cấu tạo hình thái và chức năng sinh lí khác hẳn cũ. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết không tách rời nhưng không đồng nhất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay