Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Lời giải chi tiết

Thế nào là sinh sản vô tính? 

Sinh sản vô tính là sự hình thành cơ thể mới mang đặc tính giống hêt cây mẹ, từ bào tử hay một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, than, lá, chồi...) không có sự kết hợp giữa tính đực, cái.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay