Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiPhân biệt sinh sản hữu tính và ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Lời giải chi tiết

Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Sinh sản hữu tính là hình thức tạo cơ thế mới do có sự kết hợp của hai giao tử (n) mang tính đực (tinh trùng) và tính cái (trứng) thông qua sự thụ tinh.

Sự thụ tinh tạo nên hợp tử (2n) . Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Nó khác sinh sản vô tính là có giao tử, kết hợp giao tử đực và giao tử cái, thụ tinh tạo thành hợp tử (sinh sản vô tính không có sư kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tố cái).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay