Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiThế nào là sinh sản hữu tính? S... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? 

Lời giải chi tiết

Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? 

* Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

* Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính:

- Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái; sinh sản hũu tính có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

- Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền; sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

- Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay