Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiCác nguyên tố khoáng được hấp... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 21 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách nào? Sự khác nhau giữa các cách đó?

Lời giải chi tiết

*  Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hòa tan và phân li thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). Chúng được hấp thụ vào cây qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có 2 cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ là bị động và chủ động.

*   Sự khác nhau giữa 2 cách hấp thụ này là:

-   Hấp thụ bị động: Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp, theo dòng nước vào rễ cây và bứt bám trao đổi.

-   Hấp thụ chủ động (chiếm phần lớn): Tính chủ động ở đây được thể hiện ở tính thấm chọn lọc của màng sinh chất và các chất khoáng cần thiết cho cây đều được vận chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa là nó vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, thậm chí rất cao (hàng chục, hàng trăm lần) ở rễ. Vì cách hấp thụ khoáng này mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải có năng lượng, tức là sự tham gia của ATP và của một chất trung gian, thường gọi là chất mang. ATP và chất mang được cung cấp từ quá trình trao đổi chất (chủ yếu từ quá trình hô hấp).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay