Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò của pha sáng trong quan... DeHocTot.com

Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

Vai trò của pha sáng trong quang hợp: Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn ánh sáng theo phản ứng kích thích chất diệp lục (chdl): chdl + hv = chdl* = chdl**.

(chdl: trạng thái bình thường, chdl*: trạng thái kích thích, chdl**: trạng thái bền thứ cấp).

Năng lượng kích thích chất diệp lục ở hai trạng thái chdl* và chdl** được sử dụng cho các quá trình: quang phân li nước và phôtphorin hóa quang hóa để hình thành ATP và NADPH thông qua hai hệ quang hóa: hệ quang hóa I và hệ quang hóa II (PSI và PSII) theo phản ứng:

12H20 + 18ADP + 18P vô cơ + 12NADP+

                                             -> 18ATP + 12NADPH + 602

Kết quả là hình thành ATP và NADPH cung cấp cho pha tối và giải phóng 02 vào khí quyển. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay