Câu 1 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiPhân tích mối quan hệ giữa quang... DeHocTot.com

Câu 1 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ C02.

Lời giải chi tiết

Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ C02.

Quan hệ giữa nồng độ C02 với quang hợp: C02 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp. Nồng độ C02 trong không khí quyết định cường độ của quá trình quang hợp. 

-    Điểm bù C02: nồng độ C02 tối thiểu đê cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

-    Điểm bão hòa C02: nồng độ C02 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất. Nồng độ C02 trong không khí (0,03%) là thích hợp với quá trình quang hợp.

Tuy nhiên, trong thực tế có thể đưa nồng độ C02 đến 0,1% đế tàng cường độ quang hợp lên nhiều lần.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay