Câu 1 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiVì sao nói quang hợp là quá trình... DeHocTot.com

Câu 1 trang 45 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?

Lời giải chi tiết

Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng?

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng: Người ta đã chứng minh được rằng: Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hóa học trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng ta sè có các số liệu sau: C: 45%, O: 42 - 45%, H; 6,5% chất khô. Tống ba nguyên tố này chiếm 90 - 95% khối lượng chất khôPhần còn lại: 5 - 10% là các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90 - 95% sản phẩm thu hoạch cùa cây lấy từ C02 và H20 thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thế khẳng định rằng: Quang hợp quYết định 90 - 95% năng suất cây trồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay