Câu 1 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu rõ sự sai khác cơ bản trong ... DeHocTot.com

Câu 1 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp. 

Lời giải chi tiết

Nêu rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp. 

Sự sai khác cơ bản trong tiêu hóa thức ăn của động vật ăn thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp là:

*  Quá trình biến đối thức ăn về mặt cơ học được thực hiện trong khoang miệng và dạ dày.

-  Ở động vật nhai lại như trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai... lúc ăn chúng chỉ nhai qua loa rồi nuốt ngay, tranh thủ lấy được nhiều thức ăn đế sau đó mới "ợ lên" nhai kĩ lại lúc nghĩ ngơi ở một nơi an toàn.

-  Đối với động vật có dạ dày đơn như ngựa và động vật gặm nhấm (thỏ, chuột), chúng nhai kĩ hơn động vật nhai lại khi nhai lần đầu.

-  Gà và các loài chim ăn hạt không có răng nên mô hạt và nuốt ngay, cố "ních" đầy diều để tiêu hóa dần. Trong diều không có dịch tiêu hóa, mà chỉ có dịch nhày để làm trơn và mềm thức ăn, giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng ở các phần sau của ống tiêu hóa.

*   Biến đổi hóa học và biến đối sinh học.

-  Quá trình tiêu hóa ở dạ dày của động vật nhai lại được bắt đầu bằng quá trình biến dổi cơ học và biến đổi sinh học, tiếp đó là quá trình biến đổi hóa học diễn ra ớ dạ múi khế và ruột, tương tự như ở các động vật khác.

-  Quá trình biến đổi sinh học ở động vật có dạ dày đơn nhờ VSV lại xảy ra ở ruột tịt (sau khi thức àn được tiêu hóa một phần ở dạ dày, ruột).

-  Ở chim ăn hạt và gia cầm: Thức ăn được chuyển xuống dạ dà,. tuyến (nhận dịch tiêu hóa) và dạ dày cơ (nghiền nát thức ăn), sau đó chuyến xuống ruột. Ở ruột được biến đổi nhờ các enzim trong dịch tiêu hóa của tuyến gan, tụy, ruột.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay