Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? 

Lời giải chi tiết

Sự trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực hiện như thế nào? 

Ở trùng biến hình sự trao đối khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua màng tế bào.

Ở thuỷ tức và giun, sự trao đối khí trong hô hấp thực hiện trực tiếp qua bề mặt cơ thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay