Câu 1 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHoạt động của cơ tim khác cơ v... DeHocTot.com
Close

Câu 1 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hoạt động của cơ tim khác cơ vân ở điểm nào và vì sao có sự sai khác đó?

Lời giải chi tiết

Hoạt động của cơ tim khác cơ vân ở điểm nào và vì sao có sự sai khác đó?

* Sự khác nhau trong hoạt động của cơ tim với cơ vân ở bảng sau:

Hoạt động của cơ tim

Hoạt động của cơ vân

-   Hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì".

-   Tim hoạt động tự động.

-   Tim hoạt động theo chu kì (có thời gian nghỉ).

-     Cơ vân co phụ thuộc vào cường độ kích thích.

-    Cơ vân hoạt động theo ý muốn.

 

-    Cơ vân chỉ hoạt động khi có kích thích.

 

* Sở dĩ có sự khác nhau đó là vì:

- Tim phải hoạt động suốt đời và liên tục, nếu khi có kích thích mới hoạt động thì cơ thể sẽ ngừng các hoạt động sống.

-   Cơ tim hoạt động không theo ý muốn (khác cơ vân) là để bảo vệ tim (tránh phải làm việc quá căng thẳng) và tim hoạt động theo chu kì để có thời gian phục hồi sức.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay