Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày hai hiện tượng thể hi... DeHocTot.com

Câu 2 trang 11 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó.

Lời giải chi tiết

Trình bày hai hiện tượng thế hiện áp suất rễ và vai trò của nó.

Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thẩm thấu, tức là từ nơi có áp suất thẩm thấu thấp đến nơi có áp suất thẩm thấu cao.

Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đấy gọi là áp suất rễ (thế hiện ở 2 hiện tượng: rỉ nhựa và ứ giọt):

*   Hiện tượng rỉ nhựa:

Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy nhừng giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân và đẩy mức thủy ngân cao hơn mức bình thường.

*   Hiện tượng ứ giọt:

Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay