Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiFlorigen là gì? Trình bày ý nghĩa ... DeHocTot.com
Close

Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa.

Lời giải chi tiết

Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa.

* Florigen là hoocmôn kích thích ra hoa. Đó là một hợp chất cúa gibêrelin (kích thích sinh trưởng của đế hoa) và antezin (kích thích sự ra mầm hoa - chất giả thiết).

* Tác động của florigen: Lá là cơ quan tiếp nhận ánh sáng và sản sinh florigen kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính. Tác nhân kích thích nở hoa có thể được truyền từ cây cảm ứng đến cây không cảm ứng thông qua chỗ ghép: một tác nhân kích thích nở hoa đặc hiệu (florigen) đã được hình thành trong lá, có tác động tới sự ra hoa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay