Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu các biện pháp cải tạo giố... DeHocTot.com
Close

Câu 2 trang 152 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường). 

Lời giải chi tiết

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện môi trường). 

Các biện pháp cải tạo giống vật nuôi: Động vật là nguồn thực phẩm và nguyên liệu cho đời sống con người. Từ lâu con người đã tận dụng các hiểu biết về quy luật sinh trưởng và phát triển của vật nuôi để tìm ra các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát triển của chúng nhằm tạo ra những giống vật nuôi cho năng suất cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

* Cải tạo giống di truyền:

Bằng phương pháp lai giống kết hợp với kĩ thuật thụ tinh nhân tạo, công nghệ phôi nhằm tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương. Ví dụ, lai lợn ỉ với lợn ngoại tạo ra giống ỉ lai, tăng khối lượng xuất chuồng từ 40kg (ỉ thuần) lên 100 kg (ỉ lai).

* Cải thiện môi trường:

Cải thiện môi trường sống thích hợp tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của vật nuôi nhằm thu được sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu. Có các biện pháp cải thiện môi trường như sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh dưỡng, cải tạo chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hoocmôn.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay