Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiCó những hình thức sinh sản vô ... DeHocTot.com

Câu 2 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao?

Lời giải chi tiết

Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao?

-  Những hình thức sinh sản vô tính: phân đôi, sự nảy chồi, sự phân mảnh và sự tái sinh tạo cơ thế mới.

-  Sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc cao:

+ Giống: Cơ thể mới được hình thành không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, mà sự hình thành cơ thể mới từ một tế bào gốc ban đầu nhờ nguyên phân.

+ Khác: Ở động vật đa bào bậc thấp cơ thể mới được hình thành từ một tế bào hoặc một mô nào đó trên cơ thể gốc, không có sự kết hợp giữa giao tử đực hoặc giao tử cái. Ở động vật đa bào bậc cao hình thức sinh sản vô tính rất hiếm, chỉ thể hiện trong giai đoạn phát triển phôi sớm, trong trường hợp từ một phôi ban đầu có thể tách thánh 2 hoặc nhiều phôi, sau đó mỗi phôi phát triển thành một cơ thể nhờ nguyên phân; hoặc hình thức sinh sản vô tính đặc biệt là trinh sản, hình thức sinh sản này là giao tử cái (trứng) có thế phát triển thành một cơ thế mà không qua thụ tinh, không có sự tham gia của giao tử đực.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay