Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Giải thích tại sao: Đất chua lại nghèo dinh dưỡng?

Lời giải chi tiết

Giải thích tại sao: Đất chua lại nghèo dinh dưỡng?

Đất chua là đất có pH axit.

Đất có pH axit thường ít các nguvên tố dinh dưỡng vì các nguyên tố này bị các ion hiđrô (H+) thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở dạng tự do thì dễ bị rửa trôi. Vì vậy người ta nói: đất chua thì nghèo dinh dưỡng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay