Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu các giai đoạn hô hấp xảy r... DeHocTot.com
Close

Câu 2 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật.

Lời giải chi tiết

Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật.

Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau:

* Giai đoạn 1: Đường phân xảy ra ở chất tế bào:

Glucôzơ -> axit piruvic + ATP + NADH

* Giai đoạn 2: Hô hấp hiếu khí hoặc kị khí (lên men) tùy theo sự có mặt của 02

* Giai đoạn 3: Chuỗi chuyền điện tử và quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa tạo ra ATP và H20 có sự tham gia của 02.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay