Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiSự thay đổi nồng độ O2 và CO2... DeHocTot.com

Câu 2 trang 53 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Sự thay đổi nồng độ O2 và CO2 trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến hô hấp như thế nào?

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi nồng độ 02 và C02 trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến hô hấp như thế nào?

Sự ảnh hưởng của nồng độ 02 và co2 tới hô hấp của thực vật:

*   Nồng độ 02 : 02 tham gia trực tiếp vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ và là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử để sau đó hình thành nước trong hô hấp hiếu khí. Vì vậy, nếu nồng độ 02 trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyển sang phân giải kị khí là dạng hô hấp không có hiệu quá năng lượng, rất bất lợi cho cây trồng.

*   Nồng độ C02: C02 là sản phẩm của quá trình hô hấp. Các phẩn ứng đêcacbôxi hóa để giải phóng C02 là các phản ứng thuận nghịch. Nếu hàm lượng C02 cao trong môi trường sẽ làm cho phản ứng chuyến dịch theo chiều nghịch và hô hấp bị ức chế.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay