Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiVẽ sơ đồ và trình bày sự khá... DeHocTot.com
Close

Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

Lời giải chi tiết

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

HS tự vẽ hình hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín (ghi chú thích đầy đủ) và đối chiếu với hình 18.2 và 18.3 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa kiến thức. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay