Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày sự tiến hóa của tổ ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 104 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Lời giải chi tiết

Trình bày sự tiến hóa của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật khác nhau.

Sự tiến hóa của tố chức thần kinh ở các nhóm động vật được thể hiện như sau: Từ chỗ hệ thần kinh dạng lưới (ruột khoang), đến hệ thần kinh dạng chuỗi (các ngành giun), rồi cao hơn là hệ thần kinh dạng hạch (thân mềm, chân khớp) và cao nhất là hệ thần krinh dạng ống (động vật có xương sống).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay