Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 112 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Lời giải chi tiết

Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao miêlin ở chỗ (bảng sau):

Trên sợi trục không có bao miêlin

Trên sơi truc có bao miêlin

- Dẫn truyền liên tục trên suốt dọc sợi trục, chậm.

- Tiêu tốn năng lượng ?ho hoạt động của bơm Na+/K+ .

- Dẫn truyền theo lối "nhảy cóc" qua các eo Ranvie nhanh.

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động cùa bơm Na+/K+ (bơm chỉ hoạt động ở eo Ranvie).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay