Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày các yếu tố bên ngoài ... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hướng đến sinh trưởng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó. 

Lời giải chi tiết

Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây:

*  Yếu tố bên trong:

Các chất điều hòa sinh trưởng bên trong cơ thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm các chất kích thích như auxin, gibêrelin, xitôkinin, các chất kìm hãm sinh trưởng: axit abxixic, chất phênol và các yếu tố di truyền.

*  Yếu tố bên ngoài:

Các điều kiện tự nhiên và biện pháp canh tác là những yếu tố bên ngoài chi phối tới quá trình sinh trưởng.

- Nước (độ ẩm): Nước là yếu tố tác động lên hầu hết các giai đoạn: nảy mầm, ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là nguyên liệu cho trao đổi chất ở cây.

- Nhiệt độ: Là điều kiện sống rất quan trọng đối với thực vật. Nhiệt độ có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi. Đối với sự sinh trưởng, nhiệt độ tối ưu là khoảng 25 - 35°c, tối thiểu 5 - 15°c và tối đa là 45 - 50°c.

- Ánh sáng: Ánh sáng có ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá, cây ưa sáng, cây ưa bóng.

-  Phân bón: Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào (ADN, ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây.

Các biện pháp kĩ thuật có liên quan đến các ảnh hưởng đó là: bón phân và tưới tiêu hợp lí (đúng lúc, đúng cách và đúng liều lượng).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay