Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu những biến đổi chủ yếu k... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. 

Lời giải chi tiết

Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. 

Những biến đổi chủ yếu khi quả chín:

Khi quả hạt kích thước cực đại, những biến đối sinh hóa diễn ra mạnh mẽ.

Có sự biến đổi màu sắc: Diệp lục giảm đi, carôtenôit (gồm carôten và xantôphin) lại được tổng hợp thêm.

Mùi vị xuất hiện do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên. Êtilen hình thành.

Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân hủy, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ vách tế bào bị thủy phân, làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay