Câu 3 trang 24 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu vai trò của quá trình khử NO... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 24 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu vai trò của quá trình khử NO3- và quá trình đồng hoá NH3 trong cây. 

Lời giải chi tiết

Nêu vai trò của quá trình khử N03 và quá trình đồng hoá NH3 trong cây. 

*  Vai trò của quá trình khử NO3- :

Cây hút được từ đất eả hai dạng nitơ ôxi hóa (NO3-) và nitơ khử  (NH4+), nhưng cây chỉ cần dạng  NH4+ để hình thành các axit amin nên việc trước tiên mà cây phải làm là biến đổi dạng NO3- thành dạng NH4+ :

NO3- -> NO2- -> NH4+

NH4+ là nguyên liệu hình thành các axit amin cho cây sử dụng.

*  Vai trò của quá trình đồng ìioả NH3 trong cây: 

Quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit (R-COOH) và nhờ quá trình trao đối nitơ các axit này có thêm gốc NH2 để thành các axit amin.

Có 4 phản ứng khử amin hóa đế hình thành các axit amin:

-    Axit piruvic + NH3 + 2H+ -> alanin + H20

-    Axit glutamic + NH3 + 2H+ -> glutamin + H20

-    Axit fumaric + NH3 -> aspactic

-    Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H-> aspactic + H20

Từ các axit amin này, thông qua quá trình chuyển amin hóa, 20 axit amin sẽ được hình thành trong mô thực vật và là nguyên liệu để hình thành các loại prôtêin khác nhau, cũng như các hợp chất thứ cấp khác.,

Các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với nhóm NH3 hình thành các amit: axit amin đicacboxilic + NH3 -> amit.

Đây là cách tốt nhất để thực vật không bị ngộ độc khi NH3 bị tích lũy. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay