Câu 3 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 42 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu đặc đim của mối quan hệ giữa nhiệt độ và quang hợp.

Lời giải chi tiết

Nêu đặc đim của mối quan hệ giữa nhiệt độ và quang hợp.

Đặc điểm của sự quan hệ giữa nhiệt độ với quang hợp: Hệ số nhiệt Q10 đối với pha sáng 1,1 - 1,4; đối với pha tối là: 2-3. Như vậy, cường độ quang hợp phụ thuộc rất chặt chẽ vào nhiệt độ. Sự phụ thuộc giữa nhiệt độ và quang hợp theo chiều hướng: khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh và thường đạt cực đại ở 25 - 35°c rồi sau đó giảm mạnh đến 0.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay