Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiRQ là gì và ý nghĩa của nó?Lời... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

RQ là gì và ý nghĩa của nó?

Lời giải chi tiết

RQ là gì và ý nghĩa của nó?

*   Hệ số hô hấp (RQ): Hệ số hô hấp là tỉ số giữa số phân tử C02 thải ra và số phân tử 02 lấy vào khi hô hấp.

RQ của nhỏm cacbohiđrat bằng 1: Ví dụ:

C6H1206 + 602 = 6C02 + 6H20

RQ = 6/6 = 1.

RQ của nhóm lipit, prôtêin < 1 RQ của nhiều axit hữu cơ > 1.

*   Ý nghĩa của hệ số hô hấp: Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và trên cơ sở đó có thế đánh giá tình trạng hô hấp của cây và trên cơ sở hệ sô hô hấp đế quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay