Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiVận chuyển khí giữa cơ quan hô ... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện như thế nào?

Lời giải chi tiết

Sự vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện như thế nào?

Sự vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện: Sự vận chuyển 02 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và C02 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.

Ôxi trong không khí hít vào phổi hay ống khí hoặc ôxi hòa tan trong nước khi qua mang sẽ được khuếch tán vào máu. Ở đây chúng kết hợp với hêmôglôbin hoặc hêmôxianin (các sắc tố hô hấp) đế trở thành máu động mạch (máu giàu ôxi) chuyến tới các tế bào.

C02 là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán vào máu và được vận chuyển tới mang hoặc phối, chủ yếu dưới dạng natri bicacbônat (NaHC03), một phần dưới dạng kết hợp với hêmôglôbin và một phần rất nhỏ dưới dạng hòa tan trong huyết tương.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay