Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiTrình bày sự tiến hóa thể hiệ... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. 

Lời giải chi tiết

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. 

Sự tiến hóa về cấu tạo hệ tuần hoàn của các lớp động vật có xương sống được thể hiện ở bảng sau:

Cơ quan

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú

Tim

2 ngăn (1 TT, 1 TN)

3 ngăn (1 TT, 2 TN)

3 ngăn (trừ cá sấu)

(1 TT, 2 TN)

4 ngăn (2 TT, 2 TN)

4 ngăn (2 TT, 2 TN)

Vòng tuần hoàn

1 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay