Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiNêu đặc điểm của ứng động ... DeHocTot.com
Close

Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Nêu đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp điệu đồng hồ sinh học.

Lời giải chi tiết

Nêu đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp điệu đồng hồ sinh học.

Đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp đồng hồ sinh học:

Đó là những vận động của cơ thế và cơ quan (như sự quấn vòng của tua cuốn, đỉnh chóp thân leo, hiện tượng "thức, ngủ" của lá, nở, khép của hoa) thực hiện theo từng thời gian nhất định trong ngày do ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, hoocmôn thực vật).

Ví dụ:

- Vận động quấn vòng do sự di chuyến đỉnh, chóp của thân leo, các tua cuốn. Các tua cuốn tạo các vòng giống nhau di chuyến liên tục xoay quanh trục của nó. Thời gian quấn vòng tùy theo loại cây. Gibêrelin có tác dụng kích thích vận động này, cả ngày đêm.

- Cảm ứng theo nhiệt (nhiệt ứng động): Hoa nghệ tây (Crocus sativus) sau khí mang ra khỏi phòng lạnh ít phút, có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp sẽ nở. Hoa mười giờ nớ vào buổi sáng lúc có ánh nắng và nhiệt độ 20 - 25°c.

- Cảm ứng theo ảnh sáng (quang ứng dộng):

Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan với nhau. Chính ánh sáng mang theo năng lượng lớn làm thay đổi nhiệt độ theo ngày (có ánh sáng) và đêm (bóng tối). Các hoa họ cúc và họ Hoa tán khép lại trong đêm và nớ ra khi ánh sáng chan hòa; ở thời điểm khác nhau trong ngày, hoa quỳnh, hoa dạ hương nở về ban đêmVận động nở hoa có sự tham gia của hoocmôn thực vật, ví dụ: auxin, gibêrelin...

- Vận động ngủ, thức:

Vận động ngủ, thức được xem là sự vận động của cơ quan thực vật theo chu kì nhịp điệu đồng hồ sinh học theo điều kiện môi trường (ánh sáng, nhiệt độ).

Ngủ của chồi và đánh thức chồi ngủ. Lá các cây họ Đậu và họ Chua me xòe ra khi kích thích, khép lại khi ngủ theo cường độ ánh sáng và nhiệt độ.

Trong thực tế có thể đánh thức chồi ngủ bằng "tắm lạnh", "tắm nóng", bằng hóa chất (hơi ête, clorôfboc, đicloêtan, nước ôxi già, các thiôxianat) và các chất kích thích sinh trưởng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay