Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 148 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng

Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi những hoocmôn nào?

A. Tirôxin.                          B. Ơstrôgen.

c. Testôstêron.                   D. Ecđixơn và juvenin.

Lời giải chi tiết

Sự biến thái của sâu bọ được điều hòa bởi những hoocmôn nào?

A. Tirôxin.                          B. Ơstrôgen.

c. Testôstêron.                   D. Ecđixơn và juvenin.

Đáp án: Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay