Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiChọn phương án trả lời đúng. ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 159 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Chọn phương án trả lời đúng. Phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

A. Ghép cành                          B. Chiết cành,

C. Giâm cành.                         D. Nuôi cấy mô

Lời giải chi tiết

Chọn phương án trả lời đúng. Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

A. Gieo từ hạt.                             B. Chiết cành,

C. Giâm cành.                              D. Trồng bằng bầu.

Đáp án: Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay