Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến cơ chế đóng mở của nó.

Lời giải chi tiết

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến phản ứng đóng mở của nó.

Độ mở của khí không phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khống còn gọi là tế bào hạt đậu. Khi no nước, vách mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho vách dày cong theo vách mỏng và lỗ khí mở ra. Khi mất nước, vách mỏng hết căng và vách dày uốn thẳng ra, lỗ khí khép lại.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay