Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 173 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công? 

Lời giải chi tiết

Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công? 

Trong 3 dạng ghép mô tách rời vào cơ thể thì dạng dị ghép không thành công được vì khi mô lạ ghép vào cơ thể nhận, cơ thể nhận có thế sản xuất những kháng thế tiêu diệt hoặc ức chế các tê bào của mô ghép. Do mỗi cơ thể đều có tính miễn dịch đối với những prôtêin lạ (hàng rào sinh học).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay