Câu 4 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiRối loạn sản xuất hoocmôn FSH, ... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao? 

Lời giải chi tiết

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao? 

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostôrott có ánh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng. Vì FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêỉđich) sản xuất ra testostêron. Testosteron kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. Vì vậy tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH làm thay đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay