Câu 4 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy cho một ví dụ về cách tính... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 27 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch định trước?

Lời giải chi tiết

Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch định trước?

Ví dụ về cách tính phân bón cho một thu hoạch định trước:

Tính lượng phân bón nitơ cần thiết đế có một thu hoạch 150 tạ chất khô/ha. Biết rằng, nhu cầu dinh dưỡng của lúa là: 1,4 kg nitơ tạ chất khô, lượng chất dinh dưỡng còn lại trong đất bằng 0, hệ sô sử dụng phân nitơ là 60%.

Cách tính như sau:

Lượng nitơ cần phải bón:

\({{1,4.150.100} \over {60}} = 350\) kg nitơ/ha.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay