Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao?

Những cây màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố màu lục, nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit. Do vậy, những cây này vẫn quang hợp bình thường, nhưng cường độ quang hợp thường không cao. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay