Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Hướng động ở cây có liên quan tới

A. các nhân tố môi trường

B. sự phân giải sắc tố

C. đóng khí khổng

D. thay đổi hàm lượng axit nuclêic.

D. Thay đổi cấu trúc tế bào.

Lời giải chi tiết

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Cây thích ứng với môi trường của nó bằng:

A. Sinh trưởng.

B. Sự tổng hợp sắc tố.

C. Đóng lỗ khí, lá cụp xuống.

D. Thay đổi cấu trúc tế bào.

Đáp án: Ade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay