Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao - ... DeHocTot.com
Close

Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự thay đổi áp suất trương nước làm chuyển động lá là do:

A. thay đổi vị trí vô sắc lạp

B. thay đổi cấu trúc phitôcrôm

C. thay đổi nồng độ \(K^+\)

D. thay đổi vị trí của lông hút

Lời giải chi tiết

Các hình thức ứng động sinh trưởng ở thực vật? (Chọn phương án đúng nhất).

A. Vận động quấn vòng (vận động xoắn ốc).

B. Vận động nở hoa.

C. Vận động thức, ngủ.

D. Cả A, B và C đúng.

Đáp án: Cde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay