Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao - Đề bàiHãy tính lượng C02 hấp thụ và... DeHocTot.com
Close

Câu 5 trang 34 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Sinh học nâng cao


Đề bài

Hãy tính lượng C02 hấp thụ và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm.

Lời giải chi tiết

Hãy tính lượng C02 và lượng 02 giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm.

Có thế tính toán dựa trên phương trình quang hợp:

nC02 + nH20 -> (CH20)n + n02

Sau khi tính phân tử lượng của C02, 02, CH20 suy ra cho 15 tấn sinh khối của rừng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay